Talumpati tungkol sa diskriminasyon sa kasarian

apologise, but, opinion, there other way the..

Talumpati tungkol sa diskriminasyon sa kasarian

November 29, Chelle Belenzo. Matapos ang pagtingin sa diskriminasyon na umiral noong panahon ni Gat. Jose Rizal na sinalamin ng katauhan ni Sisa sa kanyang nobela na Noli Me Tangere, nararapat lamang na tingnan ang estado ng diskriminasyon sa bansa upang makita kung may pagkakapareho at pagkakaiba ang mga pangyayari sa panahong isinulat ni Rizal ang Noli at sa ating panahon ngayon.

Estado ng Diskriminasyon ayon sa datos. Ito ay marahil na rin sa hindi lamang nakukulong ang usaping pangkasarian sa babae at lalaki lamang. Ngunit para sa kabuuang usaping aming tinatalakay at sa paguugnay nito sa karakter ni Sisa, lilimitahan ang pagsusuri ng mga datos at akda na may kaugnayan sa diskriminasyon sa pagitan ng mga babae at lalaki.

Ito ay batay sa apat na salik: Partisipasyon at oportunidad sa ekonomiya, edukasyon, kalusugan, at political empowerment Geronimo, Nanguna ang bansa sa kalagayan ng edukasyon at kalusugan ng kababaihan. Malaking pagbabago ang posisyon ng bansa sa edukasyon mula 34 noong samantalang nanguna rin tayo sa kalusugan noong nakaraang taon. Ngunit magandang tingnan na hindi nagbago ang posisyon natin sa political empowerment at bumaba ng limang pwesto sa partisipasyon at oportunidad sa ekonomiya.

Malaking bahagi ng pagbaba sa ekonomikal na sailk ng kababaihan ang pagbaba ng numero ng mga mambabatas, senior officials at managers.

Paano gumawa ng Talumpati

Mula sa 1. Mababa din ang grado ng bansa pagdating sa mga babaeng may posisyon sa gobyerno na 0. Sa pagtigin sa mga datos na ito, makikita na maaring ang posisyon ng Pilipinas ay idinikta ng napakataas na grado nito sa dalawang salik lamang ngunit nasa katamtaman o di kaya mababa sa dalawang salik. At maaari ding sabihin na hindi pa lubos na ramdam yung pantay na pagtingin sa babae at lalaki kung nakatuon lamang ang pansin sa iilang parte ng kanilang buhay World Economic Forum, ; Pangatlo sa pinakamaraming kaso ng pangaabuso sa kababaihan ang kaso ng panggagahasa mula hanggang Philippine Commission on Women, n.

Ang mga numero at police records ay kailanman hindi magiging sapat para makita ang kabuuang kalagayan ng bansa pagdating sa usapin ng rape kahit pa tumaas ng 92 na porsyento ang mga inihaing kaso ng rape mula hanggang Villanueva, Ang pangunahing dahilan dito ay ang hindi pagrereport ng mga biktima dahil na rin sa magiging tingin sa kanila ng lipunan. Isa rin sa dahilan ay ang takot na mapahiya o di kaya ay masisi pa sa nangyari sa kanya.

Kaya madalas ay itinatago na lamang ang mga ganitong pangyayari,hindi para protektahan ang may sala kung hindi para pangalagaan ang katauhan ng bikitma Rodriguez, Bukod sa mga pangaabuso, nakakaranas din ang kababaihan ng diskriminasyon sa trabaho. Bukod pa sa diskriminasyon sa pagpasok pa lamang sa trabahon, nakakaranas di ng hindi pantay na pagtrato sa kababaihan sa mismong trrabaho nila.

Department of State, May umaapaw na machismo sa Pilipinas ay hindi maikakaila.Tinakpan ng isang dalaga gamit ang mga handprint na may mga kulay ng bahaghari ang mga mensaheng kontra-LGBT sa isang Pride rally sa Maynila noong Hunyo 27, Maynila, Hunyo 22, — Dumadanas ang mga estudyante sa maraming lugar sa Pilipinas ng bullying at diskriminasyon sa eskuwelahan dahil sa kanilang oryentasyong sexual at identidad sa kasarian, ayon sa ulat ng Human Rights Watch na lumabas ngayong araw.

Gayong may batas sa Pilipinas na nagbibigay ng proteksiyon sa diskriminasyon at pag-etsa-puwera sa mga paaralan, kailangang kumilos ng mga mambabatas at administrador ng mga eskuwelahan upang siguruhin lubos na naipapatupad ang mga ito.

Dinedetalye rito ang talamak na bullying at harassment, mga patakaran at gawing mapanghusga, at ang kawalan ng resources na sumisira sa karapatan sa edukasyon ng kabataang LGBT sa ilalim ng mga internasyonal na batas at naglalagay sa kanila sa panganib.

Students across the Philippines experience bullying and discrimination in school because of their sexual orientation and gender identity. Nagsagawa ang Human Rights Watch ng malalimang interbyu at diskusyon sa 98 estudyante, 46 magulang, guro, tagapayo, administrador, service providers, at eksperto sa edukasyon sa 10 siyudad sa Luzon at Visayas.

Napansin na ng mga mambabatas sa Pilipinas na isang problema ang pambubully sa sekundaryang paaralan at gumawa na sila ng mga importanteng hakbang para tugunan ito, ayon sa Human Rights Watch. Sa kampanya sa pagkapangulo noonghayagang nangondena si Rodrigo Duterte sa bullying at diskriminasyon sa mga LGBT. Gayunman, nagpapakita ang pananaliksik ng Human Rights Watch na nakakaranas pa rin ang mga estudyanteng LGBT ng pisikal na pambubully, pasalitang harassment, atakeng sexual, at cyberbullying sa eskuwelahan.

talumpati tungkol sa diskriminasyon sa kasarian

Maraming estudyante ang hindi malay sa mga patakarang kontra-bullying o hindi alam kung saan hahanap ng tulong kapag nabu-bully sila. Ang dahas na kinakaharap ng mga estudyante sa eskuwelahan ay madalas na pinapalubha ng mapaghusgang patakaran at gawi, sabi ng Human Rights Watch. Nagiging sanhi ng kaasiwaan o di-pagtanggap sa eskuwelahan ang ganitong mahigpit na pataw sa mga estudyanteng LGBT, na paaalisin pa ng mga guard, mapapaliban tuloy ng klase o tuluyan nang magda-drop out.

Napakakaunti ng mga estudyanteng may akses sa mga guro o tagapayong nahasang sumuporta sa kabataang LGBT habang lumalaki sila at nagdedevelop. Habang ang mga grupo ng estudyanteng LGBT sa mga unibersidad ay tagumpay sa pagbibigay ng edukasyon sa kapuwa nila, kaunti lang ang ganito sa sekundaryang paaralan.

Ang mga awtoridad sa bawat antas ng gobyerno ay dapat na gumawa ng hakbang para maitaguyod ang pagiging ligtas, pagkapantay ng turing, at pagkakaroon ng akses sa edukasyon para sa mga estudyante, sabi ng Human Rights Watch.

Ang Kagawaran ng Edukasyon ay dapat mag-sarbey sa mga eskuwelahan para masigurong ang mga proteksiyong kontra-bullying ay maipapatupad nang lubos, magsanay ng mga guro na tumutugon sa pangangailangan ng mga estudyanteng LGBT, maisasama ang mga isyung LGBT sa modyul sa kurikulum, at maipalaganap ang mga patakarang nagbabawal ng diskriminasyon sa mga eskuwelahan. Sa mismong paaralan, ang mga administrador ay dapat na pagtibayin ang mga patakaran laban sa bullying at diskriminasyon upang masigurong ligtas at nairerespeto ang kabataang LGBT.

Skip to main content. June 21, Video. June 21, Report. Download the full report Download the summary and recommendations in Tagalog. Read His Story. December 8, September 20, June 21, March 2, Most Viewed January 23, May 3, Photograph. March 2, Report. January 21, May 11, Photograph.Sa araw na ito, libo-libong taon na ang lumipas ay laganap pa rin ang sakit ng lipunan na hindi maalis-alis at lalo pang lumalala. Isang salitang nangangahulugang masamang panghuhusga sa isang tao dahil sa mga kakulangan na hindi kaaya-aya sa paningin at pananaw ng mga taong nasa paligid niya.

Isang pananaw na humahadlang sa kagustuhan ng isang taong mabuhay sa kanyang sariling kalayaan. Isang instrumentong maaring tuluyang wakasan ang iilang sistemang nagpapanatili ng kaayusan sa mundong ibabaw. Isang pirasong parte ng ating buhay na siyang dala-dala saan man tayo mapadpad. Noong panahon pa lamang ng mga Kastila dito sa ating sariling inang bayan ay makikita at mararamdaman na ang hinagpis at sakit na tinitiis ng ating mga kababayan na tinatamo nila mula sa mga Kastilang ni wala man lang ginituang puso upang linangin at punan na lamang ang mga kakulangan nating mga Pilipino.

Lahat na lang ng kanilang mapapansin na hindi sunod sa kanilang kagustuhan ay bibigyan nila ng husga at lait. Mga trato na parang walang tinatanaw na kalayaan at karapatan kung makagawa na hakbang salungat sa kagustuhan ng iba.

Halimbawa ng diskriminasyon na ibinabato ng mga Kastila sa atin ay ang diskriminasyon sa edukasyon. Sa akda ni Rizal na Noli me Tangere ay mapapansin na ang pagmamaliit sa atin ng mga Kastila. Sa ikalabingsiyam na kabanata ng Noli Me Tangere:.

Bweno, sa ngayon ay imposibleng magkaroon ng edukasyon kung walang malakas na impluwensya. Ikalawa, kung mayroon man, tiyak ding madaraig ng kahirapan nila at iba pang mas importanteng mga pangangailangan… Nawawalan ng galang ang mga bata sa akin dahil sa hindi ko makuhang ipagtanggol ang aking sarili.

Makikita sa kabanatang ito na ang edukasyon ay para lamang sa Kastila. Walang karapatan matuto ang mga Pilipino dahil sa tayo ay mga Indio lamang. Estado ng pamumuhay, kulay ng balat at lahi na kung saan ka napabibilang ay isa rin sa mga pamantayang kanilang isinusulong at ito rin ay bahagi ng diskriminasyon.

Aniya sa tinig na bahaw na bahaw at tila butas ang lalamunan. Sa mga bansang matatagpuan sa kanlurang bahagi ng mapa ay nangingibabaw ang mga diskriminasyon ukol sa lahi, kulay at kakayahan. Halimbawa na lamang nito ay ang mga estudyante at aplikanteng tinutukso dahil sila ay Asyano at mas maitim ang kulay ng kanilang balat kaysa sa mga taong parte ng kanilang bansa.

Mga kagamitang eksklusibo lamang para sa kanilang mga mamamayan. Ganoon narin sa kasarian ng tao. May mga kapansanan na itinataboy dahil daw sa sakit lang sila ng ulo at pabigat sa buhay.

Gli ispettori della figc in centri sportivi di due club di b

Ano sila, mga perpekto? Gumising nga kayo sa inyong pagkakatulog. Hindi lahat ng panghuhusga ninyo ay laging tama. Naiiba nga kami sa inyo ngunit wala kaming tinatapakang kalayaan. Sobra-sobra na ang mga ibinabato niyong diskriminasyon sa amin! Hindi niyo ba napapansin ang kabuktutan sa ating buhay?

Hindi niyo ba napapansin na unti-unting gumuguho ang mga pundasyon ng ating pagkakabuklod-buklod?

talumpati tungkol sa diskriminasyon sa kasarian

Ano ba ang tawag niyo sa inyong mga sarili kung hindi kayo napapabilang sa ating lahi? Diba hindi magandang mamuhay sa mundong puno ng diskriminasyon? Marami pang paraan upang mapuna ang pagkukulang ng isang tao ng hindi ito nasasaktan. May pagkakataon pa tayo na itayong muli ang mga pundasyon ng ating kapatiran. Kailangan lang ng pagunawa at pagintindi sa mga pagkukulang ng iba at tumulong tayo bilang isang kapwa na mapuno at mahubog ang mga ito.

Distribution system reliability cost

Hindi lahat ng bagay ay madadaan sa diskriminasyon. Ang lahat ng tao sa mundo ay hindi perpekto. Lahat tayo ay may pagkukulang sa bawat aspekto ng ating pamumuhay.

Dahil sa ating pagkukulang, isang malubhang sakit ang umusbong sa lipunan. Opo, Ginoo.Magandang umaga sa inyong lahat, sa aking respetadong mga guro, mahal kong mga kaibigan at mga aking kamag aral.

Pilipinas: Mga Estudyanteng LGBT Nakararanas ng Bullying, Abuso

Nais kong magsalita sa kahalagahan ng edukasyon. Ang mahusay at wastong edukasyon ay may malaking papel sa paghubog ng ating hinaharap at propesyonal na karera. Tinutulungan tayo nito na bumuo ng pagkatao at kumita ng pagkilala at paggalang sa pamilya at lipunan. Maaari nating sabihin na ang edukasyon ma pa social at personal man isa itong mahalagang bahagi ng buhay ng tao.

Hindi namin mapapansin ang kahalagahan ng edukasyon sa aming buhay sa anumang gastos. Tulad ng nakikita natin araw-araw sa lipunan ng maraming social na isyu dahil lamang sa kakulangan ng wastong edukasyon.

Pagkakakilanlan ng Kasarian

Ang mga isyu sa sosyal tulad ng hindi pagkakapantay-pantay, diskriminasyon sa kasarian, mga pagkakaiba sa relihiyon at maraming problema ay naranasan dahil sa kawalan ng edukasyon sa ating buhay.

Tinutulungan tayo ng tamang edukasyon upang mapanatili ang mga pamantayan ng personal at panlipunan sa pang-araw-araw na buhay. Sa modernong, teknolohikal at mapagkumpitensyang mundo, mayroon pa ring isyu ng edukasyon sa mga mahihirap at walang pinag-aralan na mga tao sa lipunan na kailangang lutasin sa lalong madaling panahon. Ang edukasyon ay ang susi upang malutas ang lahat ng mga social, personal at propesyonal na mga problema ng mga tao.

Ang tamang at mas mataas na edukasyon ay nagiging mas sibilisado sa atin upang mamuhay sa lipunan. Ang isang tao ay hindi maaaring gumawa ng kanyang magandang imahe sa lipunan at mabuhay na masagana at masaya na buhay na walang pagkuha ng angkop na edukasyon. Ginagawa nitong mapanatili ang malusog na kapaligiran. Ngayon-isang-araw, hindi tulad ng sinaunang panahon, ang pagkuha ng tamang edukasyon ay naging madali at simple dahil sa online na sistema at mga pasilidad ng sulat sa lahat ng mga malalaking unibersidad.

Ginawa nito ang sistema ng edukasyon na madali dahil sa kung saan ang mga mahihirap na tao ay maaari ring makakuha ng edukasyon sa kanilang sariling larangan ng pagpili.

Maraming malaking pagsisikap at mga estratehiya sa plano ng gobyerno upang mapanatili ang kalidad ng edukasyon sa buong Indya.

Tinutulungan tayo ng edukasyon na maging malusog, i salba ang maraming buhay, palakasin ang paglago ng ekonomiya, kumita ng pera, itaas ang kalidad ng pananim, itaguyod ang kapayapaan sa lipunan, puksain ang kahirapan, alisin ang diskriminasyon sa kasarian at hindi pagkakapantay-pantay, i-promote ang mga karapatan ng mga babae at bata, magdala ng mabuting pamamahala, Gumawa ng kamalayan tungkol sa pangunahing mga karapatan at marami.

Ang mabuting edukasyon ay hindi nangangahulugan na mag-aral nang mabuti at makakuha ng magagandang resulta subalit ito ay upang lupigin ang mga bagong bagay para sa pagpapabuti ng buong sangkatauhan. You are commenting using your WordPress. You are commenting using your Google account.Kinikilala ng Alintuntunin ang karangalan at kahalagahan ng bawat tao sa Ontario, sa pagtratrabaho, pabahay, mga pasilidad at mga serbisyo, mga kontrata, pagiging miyembro sa mga unyon, trabaho o samahan ng propesyonal.

Ang mga taong nadidiskrimina o ginugulo dahil sa kasarian pagkakilanlan ay legal na protektado sa ilalim ng kasarian. Ang kasarian pagkakilanlan ay kaugnay ng pakiramdam ng isang tao tungkol sa sarili, at ang karamdaman ng pagiging lalaki o babae. Ang kasarian pagkakilanlan ng isang tao ay naiiba mula sa kanyang sekswal na oryentasyon, na siya rin ay protektado sa ilalim ng Alintuntunin.

Trans: Ang mga tao na ang karanasan sa buhay ay nabubuhay ng mahigit sa isang kasarian. Maaaring anaghahanap sila o nagpapasailalim sila ng isa o higit pang mga medikal na pagpapagamot upang iakma ang kanilang mga katawan sa nararamdaman nilang pagkakilanlan sa loob nila, tulad ng hormone therapy, sex-reassignment surgery, o iba pang mga pamamaraan.

Ang diskriminasyon dahil sa kasarian pagkakilanlan ay anumang kilos batay sa kasarian ng isang tao, may intensyon man o wala, na nagpapahirap sa isang tao o grupo at hindi sa mga iba, o na hindi nagbibigay o naglilimit ng pagkuha sa mga benepisyo na makukuha ng ibang mga miyembro ng lipunan. Ang diskriminasyon ay maaari rin mangyari sa mas malaking sistematikong antas, tulad ng kung ang isang patakaran o polisiya ay mukhang walang kinikilingan, pero hindi dinisenyo sa isang inklusibong paraan.

Pagkakakilanlan ng Kasarian

Maaari itong makapinsala sa mga karapatan ng mga tao dahil sa kanilang kasarian pagkakilanlan. Ang panliligalig ay isang anyo ng diskriminasyon. Walang taong dapat tratuhin nang naiiba habang nasa trabaho, sa eskwelahan, sumusubok na umupa ng isang apartment, habang kumakain sa isang restawran, o sa anuman ibang panahon dahil sa kanyang kasarian pagkakilanlan. Halimbawa: Sumagot ang isang transsexual sa isang paanunsyo para sa isang apartment.

talumpati tungkol sa diskriminasyon sa kasarian

Sinabi ng patnugot na walang mga yunit na makukuha kahit na mayroon. Halimbawa: Sinabi ng isang empleyado sa kanyang tagapamahala na siya'y nagko-kross-dress. Sinabi ng kanyang tagapamahala na hindi na siya magiging bagay para ma-iasenso o para ipagsasanay sa trabaho dahil hindi magiging komportable sa kanya ang mga mamimili at mga kasamahan sa trabaho. Ang mga organisasyon ay hindi maaaring magdiskrimina, dapat tumugon sa mga reklamo ng panliligalig, at dapat magbigay ng isang hindi nagdidiskriminang kapaligiran para sa mga trans.

Ang mga indibidwal ay dapat kilalanin bilang kasarian na ginagamit nila, at mabigyan ng paggamit sa mga banyo at lugar kung saan magpapalit ng kasuotan, maliban kung tiyak nilang hiniling ang ibang pagbigay-tulong dahil sa kaligtasan o pagka-pribado. Sa ilalim ng Alintuntunin, ang mga empleyado, mga unyon, mga may-ari ng lupa, at mga tagapagbigay ng serbisyo ay may legal na tungkulin magbigay-tulong sa mga tao dahil sa kanilang kasarian pagkakilanlan. Ang layunin ng pagbigay-tulong ay pinahihintulutan ang mga tao na patas magbenepisyo at lumahok sa mga serbisyo, pabahay, o lugar ng trabaho.

Ang pagbigay- ulong ay pananagutan ng lahat. Ang lahat ng kasangkot, kabilang ang taong humihingi ng pagbigay-tulong, ay dapat makipagtulungan saparaan, magbahagi ng impormasyon, at magkasamang maghanap ng mga solusyon. Halimbawa: Nag-alala ang isang transkasarian na lalaki ang kaligtasan dahil sa mga pagbanta sa laker na kuwarto ng lalaki sa kanyang gym.

Pinagamit nila sa kanya ang mga pasilidad para sa tauhan hanggang nakahanap ng solusyon. Halimbawa: Ang isang transsexual na babae ay hindi pinahihintulutan gumamit ng banyo para sa mga babae sa kanyang lugar ng trabaho.Sa ekonomiya nakasalalay kung anong uri ng pamumuhay ang matitikman ng mga mamamayan. Importanteng panatilihin ang pamamayagpag ng ating ekonomiya upang mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang susunod na henerasyon.

Sana ay magustuhan po ninyo ang aming mga inihandog sa inyo na talumpati. Table of Contents hide 1. Malalim Ang Bulsa 2. Para Sa Ekonomiya! M alamang sawa na kayo sa paulit-ulit na pagkakarinig ninyo sa salitang ekonomiya.

Hindi ba paulit-ulit itong nababanggit sa balita? Ngunit ano ng aba ito, at bakit ba natin ito dapat bigyan ng halaga? Ang pangkalahatang pangkabuhayan ng isang bansa ay tinatawag na ekonomiya.

Rpgle opcodes

Ekonomista ang tawag sa mga tao na dalubhasa sa mga aralin at usaping pang-ekonomiya. Ang Pilipinas ay kabilang sa mga bansa sa Timog Silangan ng Asya na kasalukuyan pa lamang na umuunlad.

Katulad ng ating mga karatig-bansa sa Asya, agrikultura ang pangunahing pangkabuhayan ng bansa natin. Kung nabibigyan lang sana ng sapat na pondo at pag-aaral ang sektor ng agrikultura sa ating bansa ay makakatulong ito ng labis sa pag-angat ng ating ekonomiya.

Kung ating bibigyan ng malalim na pagsusuri ang aspeto ng ekonomiya sa ating bansa, malayo na sana ang ating narating. Napakalaki ng buwis na ipinapataw sa ating mga mamamayan, buwis na sana ay napakikinabangan natin. Ngunit taliwas sa tunay na mithiin ng pagbayad ng malaking buwis, ito ay napupunta lamang sa bulsa ng mga ilang tiwaling opisyal ng ating pamahalaan.

Talamak ang korupsyon sa ating bansa. Bagamat sinusubukan sugpuin ng ating gobyerno ngaun ang korupsyon, hindi linggid na unti-unti pa ring bumabagsak ang interes ng mga dayuhan para mamuhunan sa atin. Ito rin ang isa sa mga pinakamatinding dahilan kung bakit ang ekonomiya natin ay naghihingalo. Ang mga balitang pag-unlad at pag-angat ng ating pandaigdigang ekonomiya ay mistulang palamuti na lamang sa mga pahayagan.

talumpati tungkol sa diskriminasyon sa kasarian

Pilit man itong ipaunawa sa atin ay sadyang napakahirap intindihain. Kahit saan ka mapapadpad, talamak pa rin ang kahirapan. Tumataas pa rin ang krimen, dala pa rin ng kahirapan sa buhay. Hirap at sadsad pa rin ang ating ekonomiya. Bilang isang ordinaryong juan ng ating lipunan, gawin nating makabuluhan at produktibo ang ating mga buhay. Tulungan natin ang ating mga sarili. Gumawa tayo ng ating sariling ekonomiyang pangkabuhayan. Kung hindi ito maibigay sa atin ng pamahalaan, tayo ang kumilos para ito ay ating tunay na makamtan at maramdaman para sa ating sariling kapakanan.I've just read your message in the philipines lesbian page.

Oh yes, lesbian relations are an established part in the worldwide society since the early We've some cells in our brains in a young age, wich so called normal girls don't have.

Diagram based 2002 chevy 1500 headlight wiring diagram

These cells become active during the early puberty, mostly with years old. There're many natural products, which activate our sensibles body parts.

Ang panliligalig na sekswal at dahil sa kasarian: alamin ang iyong mga karapatan

Regards Sonja in sonjamcdonell yahoo. Monday, October 3, Kasarian: Sukatan ba ng ating Pagkatao? Ni: Jenice G.

Eso weekly trial rotation

Piyesang Pangtalumpati. Kasarian: Sukatan ba ng ating Pagkatao?

Web design

Sa mga panauhin, sa aking pinipitagang mga guro, sa aking mga kapwa mag-aaral, sa lahat ng naririto, mga binibini at ginoo, malugod na pagpupugay po ang bati ko. Nabanggit ko ang salitang binibini at ginoo.

Batid nating ang binibini ay si Eba at si Adan naman ang ginoo. Ngunit saan nga ba nabibilang ang mga bakla at tomboy? Matanggap kaya ng Diyos na ang nilalang niyang si Eba ay nagnanais na maging si Adan at ang kanyang nilikhang si Adan ay gusto namang maging si Eba?

Ito ay pagnanasang sekswal ng isang indibidwal sa kanyang kaparehong kasarian. Dulot nito ang pagbabago ng kanyang pag-uugali, kilos, pananalita maging sa pananamit na tulad ng kataliwas niyang kasarian. Sinasabing ang isang tao ay maaaring maging bakla o tomboy dahil sa impluwensiya ng kanyang kapaligiran na unang nagsisimula sa tahanan hanggang sa lipunang kanyang kinagagalawan.

Gayunpaman, nakaaapekto ba ang kasarian sa papel na ginagampanan natin bilang tao? Hindi mo masasabing ang ginagawa ng isang tunay na lalaki ay hindi kayang gawin ng isang bakla at ang mga gawaing pambabae ay hindi kayang gawin ng isang tomboy.

Minsan pa nga, sila pa ang nagtatagumpay. Isang patunay ang negosyanteng si Joel Cruz na nagmamay-ari ng Aficionado perfume. Dahil sa halimuyak ng kanyang pabango, isa na siya ngayong bilyonaryo at talaga namang tinatangkilik ang kanyang produkto hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo.

Sino nga bang hindi nakakikilala sa sobrang sikat ngayong komedyante na si Vice Ganda? Ang impersonator namang si Terry Aunor ay isa ng board member ngayon ng Zambales. Ang nais ko lamang ay wasakin ang diskriminasyon na tila humahadlang sa ating kapatiran bilang tao na nilikha ng Diyos. Masasabi kong ang kasarian ay hindi ganoon kahalaga sa usapin ng pagiging totoong tao.


Meztirisar

thoughts on “Talumpati tungkol sa diskriminasyon sa kasarian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top